September 19, 2007

News: Upcoming Reviews


In Kürze Filmbesprechungen zu: "Shoot 'Em Up" (Michael Davis), "Die Fremde in Dir" (Neil Jordan) und "Planet Terror" (Robert Rodriguez).